Texter

Här publicerar jag texter som av olika skäl inte kommer att ges ut i bokform – fria att sprida.

 

 

EN LÄCKA I ORGANISATIONEN: Detta är en novell som ursprungligen var tänkt att ingå i novellsamlingen ”Vi hör av oss”, men som inte kvalade in i den slutgiltiga samlingen. Se den som bonusmaterial till boken – och som något av en parodi.