Podd

Jag driver en podcast tillsammans med den tyske journalisten Johannes Koch. Han sitter i Berlin, jag i Nässjö, vi samtalar om tysk och svensk kultur och vad som kännetecknar tyskar och svenskar. Jag och Johannes turas om att komma på en hypotes om våra respektive länder, vilken vi sedan diskuterar. Därav namnet, The (un)cultured hypothesis. Lite allvar, mest skoj.